Primuspriset 2022 till samverkansprojektet SAMw

Vinnare av årets Primuspris är forskningsprojektet SAMw som på bara fyra år har utvecklat additiv tillverkning med laser och tråd för ett helt nytt material; duplext rostfritt stål. Framstegen innebär att tekniken kan vara mogen för skarp industriproduktion inom några år.


Primuspriset 2022 delades ut under Primusdagen till Robert Pederson, Högskolan Väst, Fredrik Falkenberg, Alfa Laval, Jerry Isoaho, GKN Aerospace och Rickard Wilhelmsson, Permanova. T hö: Lennart Malmsköld, Primus programchef.

Forskningsmiljön Primus delar årligen ut Primuspriset till företag, forskare eller forskningsprojekt som utmärkt sig. I år valde juryn ett forskningsprojekt där samverkan mellan forskare och industripartner har haft stor betydelse för resultatet.

– SAMw är ett tydligt exempel på att projektets framgångar till stor del bygger på god samverkan mellan alla parter, säger Lennart Malmsköld, Primus programchef. Dessutom kopplar projektet väl till hållbarhetsutmaningar och innovation – något som forskningen inom Primus har stort fokus på.

Företagen som medverkat i forskningen är Alfa Laval Technologies, Permanova Lasersystem, GKN Aerospace och ITW Welding.

Primuspriset delades ut under Primusdagen den 29 september. Årets pris är producerat i aluminium med additiv tillverkning med ljusbåge och tråd. Forskningsingenjörerna Jonas Olsson och Mattias Igestrand har designat och tillverkat priset.

Juryns motivering:

”Additiv tillverkning är en process som blir allt vanligare. Men applikationer för metallkomponenter med höga prestandakrav är fortfarande sällsynta. Detta KK-finansierade projekt har skapat en helt ny förståelse för processen. Det har möjliggjorts genom samproduktion mellan forskare med olika specialistkompetenser och företag som representerar hela ekosystemet för en additiv tillverkningsprocess.

Denna kunskap har skapats genom att kombinera förmågor att modellera, styra och övervaka den laserbaserade processen på ett sådant sätt att materialegenskaperna blir de önskade.

Genom kunskapsbyggande i samverkan har projektgruppen lyckats bygga en komponent som uppfyller alla förväntningar. Därmed har de även visat att tillverkningstekniken nu är mogen för nästa utvecklingssteg mot industrialisering.”

Comments are closed.