Prevas utvecklar system för vågkraftsverk

Prevas hjälper Ocean Harvesting Technologies AB att vidareutveckla sin vågkraftsteknik. Under 2011 har ett styrsystem driftsatts i en testrigg och det följs nu av en prototyp med riktiga havstester.

Vågkraft är en enorm resurs av förnyelsebar energi. Ocean Harvesting Technologies utvecklar en patenterad innovation inom vågkraftsteknik med goda förutsättningar för kostnadseffektiv utvinning av energi från havsvågor.
Kontrollsystemet har utvecklats av Prevas.  Företaget har dragit nytta av sitt kunnande vad gäller National Instruments produkter, LabVIEW, realtidsprogrammering och FPGA-programmering och utvecklingsarbetet har gått snabbt. Allt utvecklingsarbete skedde hos kunden i Karlskrona.
– Med vår patentsökta energiutjämningsteknik uppnår vi en hög effektivitet och jämn belastning genom alla steg i energiomvandlingen från vågrörelse till el, säger Mikael Sidenmark VD och grundare av Ocean Harvesting Technologies. Energiutjämning är avgörande för kostnadseffektiv energiutvinning från vågkraft och det kan vi nu demonstrera i en testrigg med hjälp av det styr- och mätsystem som Prevas har levererat. Vi utvärderar nu systemet fullt ut med simulerade vågsituationer. Det blir spännande att se hur systemet fungerar när vi tar nästa steg och testar en prototyp till havs utanför Norges sydostkust.
Ordervärdet för styrsystemet är ca 550 tkr.

Comments are closed.