Prevas effektiviserar laxuppfödning

Lerøy Aurora AS och Laksefjord AS har beställt underhållssystemet Infor EAM från Prevas. Lerøy Aurora AS ingår i koncernen Lerøy Seafood Group ASA, som är en ledande exportör av fisk och skaldjur från Norge och världens näst största producent av atlantisk lax.

Lerøy Aurora AS, med huvudkontor i Tromsö, är självförsörjande på smolt (laxungar) tack vare det helägda dotterföretaget Laksefjord AS och driver eget laxslakteri med förädling och emballering. Med en slaktkapacitet på cirka 330 000 kg per dag fördelade på två skift.
Laksefjord AS svarar för smoltproduktionen i Lerøys nordnorska laxverksamhet och producerar omkring 7 miljoner smolt om året.
Produktionen planeras att öka till 11 miljoner smolt under 2014 och utbyggnaden är redan påbörjad.
Nu har båda dessa företag valt Infor EAM från Prevas som sitt nya underhållssystem och inleder implementeringsprojektet under augusti månad.
– Vi har tidigare tittat på många olika underhållssystem, säger Geir-Sigvart Isaksen, teknisk chef vid Lerøy Aurora som har varit anställd i företaget sedan 2007.
– Infor EAM är användarvänligt och har de funktioner vi är ute efter. Dessutom kunde Prevas visa upp en rad referenser inom fiskodlingsbranschen. Det som vägde tyngst för oss vid beslut av leverantör var dock att Prevas var den första leverantören som också fokuserade på vinsten med att införa ett underhållssystem, motivet till att välja ett system och vilken nytta man kan få av bra systemsupport inom underhåll. Detta gjorde att vi kände oss trygga med att välja Prevas som samarbetspartner och vi ser fram emot att ta Infor EAM i bruk, fortsätter Geir-Sigvart Isaksen.
Infor EAM utvecklas av Infor Global Solutions och är ett av världens mest spridda service- och underhållssystem med fler än 15 000 kunder inom offentlig och privat sektor. Version 11 av systemet släpptes nyligen. Den har kallats ”den mest betydelsefulla EAM-lösningen på tio år” och har fått ros från både kunder och analysföretag. I Norden levereras lösningen av Prevas, som nyligen har uppnått status som Gold Partner för Infor.
– Vi är stolta över att ännu en stor aktör inom fiskodlingsbranschen valt oss som samarbetspartner. Många av de större aktörerna i branschen använder Infor EAM på grund av prestanda och skalbarhet. Nu ser vi fram emot att ta itu med projekten tillsammans med Lerøy Aurora och Laksefjord samt följa dem vidare, berättar Einar Alexander Andersen, försäljningschef vid Prevas AS.

Comments are closed.