Positiv potential för rymdforskning

Under onsdagen presenterade ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, rymdbudgeten 2020 i aulan hos Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna. Föreståndare Stas Barabash ser en positiv potential för rymdforskning och regional utveckling i den presenterade satsningen.


Rymdminister Matilda Ernkrans fick se IRF:s verksamhet och lokaler på huvudkontoret i Kiruna. Här visar föreståndare Stas Barabash upp elektroniklaboratoriet. Foto: Annelie Klint Nilsson

Det ökade anslaget till Rymdstyrelsen, med 150 miljoner kronor årligen, möjliggör inte bara ett fortsatt deltagande för svenska rymdforskare i europeiska forskningsprogram utan också ökade möjligheter för IRF att bedriva grundforskning inom olika rymdprojekt. Det innebär också att IRF får möjligheten att knyta fler doktorander, ingenjörer och forskare till sig.
Trots att den presenterade budgeten inte gav besked om direkta satsningar för rymdaktörerna i Kiruna så arbetar IRF, tillsammans med övriga rymdaktörer i Kiruna, LTU, EISCAT, SSC Esrange, vidare för att kunna etablera testanläggningen SpaceLab vid Rymdcampus och för att möjliggöra satellituppskjutningar från Esrange.
– Rymdbudgeten 2020 visar tydligt regeringens satsningar på rymden, säger Stas Barabash, föreståndare för Institutet för rymdfysik. Sverige kommer att fortsätta vara en ledande aktör i världen vad gäller rymdforskning och rymdteknik. Det är en bra grund för framtidens utveckling både nationellt och regionalt.

Comments are closed.