Peter Ceder tar produktansvar på XR Audio

Uppsalaföretaget Dirac satsar på den snabbväxande affärsenheten XR med att värva tekniske chefen från Jays Headphones.

Peter Ceder kommer att ansvara för dagens produktportfölj inom XR audio och för utvecklingen av nya produkter.

– Diracs affärsenhet XR växer snabbt och viktigt är att vi nu kan fånga upp denna expansion med en strategisk nyanställning som svarar mot våra försäljnings- och prouktmål, säger Lars Isacsson som leder affärsområdet XR Audio. Vi är övertygade om att Peter, med sina industrierfarenheter, väl uppfyller våra behov.

Peter Ceder har stor erfarenhet inom ljudteknik. Han arbetade 11 år inom Jays Headphones, där han avancerade från projektledare till chef för produktverksamheten och nyligen blev han teknisk chef.  Dessförinnan var han teknisk chef inom Anovo. Han är utexaminerad civilingenjör från Karlstads universitet.

Diracs affärsenhet XR debuterade med en lösning för 3D-ljud i januari 2017.

Dirac VR är ett avancerat alternativ till befintlig VR-ljudteknologi för 3D-ljudåtergivning i hörlurar. Med hjälp av patentsökta dynamiska HRTF-filer (huvudrelaterade överföringsfunktioner) höjer Dirac VR-, VR/AR-ljud till en ny nivå av realism.

Comments are closed.