Pelagicore i GENEVI-styrelsen

Göteborgsföretaget Pelagicore AB har utsetts till styrelseledamot i GENIVI Alliance, som är den viktigaste drivkraften bakom antagandet av Linuxbaserade system inom Automotive In-Vehicle-Infotainment (IVI).

– Vi är mycket stolta över att utses till styrelsen för GENIVI och det erkännande det är av våra produkter och vårt bidrag till alliansen, säger Alwin Bakkenes, VD för Pelagicore. Pelagicore har varit en aktiv medlem av GENIVI sedan det bildades 2009 och vi tror starkt på möjligheterna det ger fordonsindustrin att leverera IVI-system med fantastiska användarupplevelser. Under den närmaste framtiden kommer vi också att nästan fördubbla vår personal genom nyanställningar både i Göteborg och i München.
GENIVI grundades 2009 och representerar ca 50 procent av den globala bilförsäljningen med över 170 aktiva företag inklusive 12 ledande biltillverkare.
IVI-branschen växer med en exceptionell hastighet och, enligt en In-Stat undersökning, förväntas över 35 miljoner IVI system levereras under 2015. Fordonstillverkarna söker konkurrensfördelar och dagens bilköpare efterfrågar samma nivå av tillgänglighet och innehåll i sina fordon som i sina mobiltelefoner, handdatorer och liknande. För att möta den ökade efterfrågan tittar de flesta biltillverkare och leverantörer på plattformar som bygger på öppen källkod, t ex Linux.
Inom GENIVI-alliansen samarbetar många företag tillsammans för att säkra att Linux fungerar bra i fordonstillämpningar och uppfyller de krav som bilbranschen ställer. GENIVI siktar på att standardisera icke-differentierande delar av IVI-system genom krav eller referensimplementationer. Inom GENIVI finns det ett flertal öppen källkods projekt som möjliggör att snabbt bygga en IVI-plattform med hög kvalitet och funktionsinnehåll.
– Vi välkomnar Pelagicore till styrelsen av GENIVI Alliance, säger Steve Crumb, Executive Director för GENIVI Alliance. Från GENIVIs start i början på 2009, har Pelagicore starkt bidragit till GENIVIs strategi för att främja plattformar byggda på öppen källkod och Linux fordonsrelaterade IVI -system vilket förändrat affärsmodellen för infotainment. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt bidrag från Pelagicore i styrelsen.

Comments are closed.