Partner i Finland

Ett nytt samarbetsavtal innebär att finska EDA-distributören EDAnova Oy kommer att hantera kontakterna mot  Gatelines finska kunder.  I första hand gäller det EDA-produkter som Cadence Allegro PCB Design och Cadence OrCAD PCB Design, där Gateline är distributör både i Sverige och i Finland. EDAnova tar också över en del av det tekniska stödet och produktutbildningen.

Comments are closed.