Övre Norrland blir Sveriges rymdregion

Arbetet som leds av Luleå tekniska universitet med att utveckla och stärka Övre Norrland som landets ledande rymdregion fortsätter. Projektet Rymd för innovation och tillväxt, RIT, har fått fortsatt finansiering. Målet med RIT 2021 är att ta vid där föregångaren RIT slutade – att etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion.


Delar av projektledningen för RIT 2021, som leds av Luleå tekniska universitet. Foto: Fredric Alm


RIT 2021 ska etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion genom att skapa en attraktiv och produktiv innovationsmiljö som ger långsiktigt hållbar tillväxt och som lockar människor, investeringar och företag till regionen. I Norrbotten finns goda förutsättningar för att möta rymdbranschens behov: det geografiska läget i kombination med det sedan länge etablerade system inom utbildning, forskning och infrastruktur. Fler industridoktorandprojekt borgar för kunskapsutbyten mellan akademi och industri, inte minst inom innovationsområdet.
– Första RIT-projektet gav oss möjligheten att stärka universitetet som en viktig aktör i rymdsverige, säger Jonas Ekman, prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik och initiativtagare till RIT-projektet. Vi breddar nu partnerskapet i regionen ytterligare.
Tillsammans med Institutet för rymdfysik, IRF, ska en testbädd för rymd arbetas fram. Testbädden ska bli en plattform för avancerade rymdtekniska tester av till exempel nya system och komponenter som sitter på satelliter som ska skickas ut i rymden. Detta har stark koppling till SSC:s planer på att inom kort skicka upp satelliter från Esrange Space Centre. Ytterligare en del av RIT 2021 handlar om innovationsstöd för tillväxt – att få små och medelstora företag att uppnå innovationskraft och tillväxt i rymdbranschen.
– Vi ska etablera ett starkt innovationssystem för tillväxt inom rymdbranschen med en bas inom samverkan, forskning, testdriven utveckling och klusterbildning. Här behöver många olika aktörer vara involverade, inte minst regionala företag som vill utvecklas som leverantörer till rymdbranschen, säger Johanna Bergström-Roos.
För Luleå tekniska universitets är RIT 2021 också ett exempel på interdisciplinär samverkan. Flera forskningsämnen kommer bidra med resurser och infrastruktur till projektet. Målsättningen är precis som tidigare att förstärka Övre Norrland som rymdregion i Sverige och ingriper inventering, koordinering, utveckling och att sälja tjänster kopplat till infrastruktur vid universitetet, IRF och SSC för att utveckla regionens förmågor i rymdverksamhet.
– Vi kopplar även RIT 2021 till flyg- och rymdklustret Aerospace Cluster Sweden, ACS, för att utveckla små och medelstora företags möjligheter att leverera till en växande rymdsektor.
Parter i projektet är Luleå tekniska universitet, Institutet för rymdfysik, Arctic Business Incubator, LTU Business, SSC, GKN Aerospace och OHB Sweden. Finansiärer är Tillväxtverket, Region Norrbotten.

Comments are closed.