Order på en Prexision 8 Evo maskritare

Mycronic har erhållit en order på en Prexision 8 Evo maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordern har ett värde i intervallet 18-23 MUSD och är planerad för leverans under det fjärde kvartalet 2020.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) samt tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.
Prexision 8 är en avancerad maskritare för displaytillämpningar. Produkten, som kom ut på marknaden för tio år sedan, är nu uppdaterad med den nya kontrollplattformen Evo.
Evo lanserades i september i år och är uppbyggd på en modern mjukvaru- och hårdvaruarkitektur som är designad att möta framtidens krav inom såväl produktionsautomation som tillämpningar inom big data.
– Det är glädjande att vi återigen har fått kundens förtroende samtidigt som ordern visar på ytterligare behov av fotomaskyta inom bildskärmsindustrin, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Comments are closed.