Order på 30 miljoner till Data Respons

Data respons har tecknat ett avtal med ett globalt ”off-shore”-företag värt 30 miljoner norska kronor.

– ”solutions”-kontrakt kräver att vi följer projekten från de tidiga utvecklingsstegen till påföljande volymleveranser, under hela livscykeln. Den här typen av leveranser kräver hög kvalitet och tillgång till lokal kompetens. Dessutom kommer vi se till att kostnadsnivån är konkurrenskraftig genom att utföra utvecklingsdelen i Norge, medan produktionsfasen kommer att läggas hos våra partners i Asien, säger CEO Kenneth Ragnvaldsen vid Data Respons ASA.

Data Respons kommer att utveckla och leverera lösningar som är inbyggda i ett flertal av kundens produktplattformar. Utvecklingsfasen kommer att ske under de närmaste sex månaderna följt av successiva leveranser under de kommande åren, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.