Order i Japan för Prevas

En japansk biltillverkare finns nu på Prevas kundlista. Företaget har vunnit en order som omfattar kundanpassning av National Instruments hårdvaruplattform för datainsamling CompactRIO.

Prevas kommer att utveckla den nya produkten genom att återanvända CompactRIO plattformen till en enkortslösning som även är anpassad för volymproduktion.

Comments are closed.