Orbion förvärvar delar av Pöyry Telecom

Telekom- och energikonsultföretaget Orbion Consulting förstärker sin position i Finland genom att förvärva av delar av Pöyry Telecom OY:s konsultverksamhet inom datakommunikation och konstruktion av radionät.

– Genom affären förstärker Orbion Consulting sin verksamhet väsentligt genom att knyta till sig en rad namnkunniga konsulter inom telekombranschen, vilka redan har etablerat utmärkta kundrelationer. Vår målsättning är att utvecklas till det konsultföretag som skapar mest värde åt sina kunder inom branscherna telekommunikation och energi i Finland, säger Frey Lindroos, vd för Orbion Consulting Finland.

Pöyry Telecoms anställda i Helsingfors och Tammerfors övergår genom affären till Orbion Consulting där de kommer att fungera som seniorkonsulter. Parterna har valt att inte offentliggöra köpeskillingen för affären som slutförs under maj 2012, enligt ett pressmeddelande.

Orbion Consulting är ett helägt dotterbolag till Relacom AB och bildades våren 2011, när det svenska konsultföretaget inom Relacom; Relacom Consulting och norska Cura Consulting fusionerades.Orbion Consulting har sitt huvudkontor i Stockholm. Förutom i Finland har företaget ytterligare också kontor i Sverige och Norge. Till kunderna hör bland annat TeliaSonera, E.ON, Fortum, Ericsson och Telenor. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 280 konsulter.

Comments are closed.