Optiskt externt- elektriskt internt

Protokraft har specialiserat sig på att tillverka kontaktdon för snabba optiska förbindningar mellan enheter och med elektriska anslutningar internt. I kontaktdonen finns inbyggda transceivrar (sändtagare). Konstruktionerna är avsedda för mycket krävande, ofta militära tillämpningar.

 

Grundprincipen är att kontaktdonet i en apparat är helt tätt. Ofta är apparaterna kompakta och de tillåter inte att optiska förbindningar fortsätter inne i apparaten eftersom optofibrerna inte kan böjas med alltför liten radie. Ett minimum brukar vara 25 mm radie. Lösningen är att lägga den optiska/elektriska omvandlingen i själva kontaktdonet. Dessutom löser man problem vid service i och med att man inte behöver lossa några optiska kablar inne i apparathöljet.
I de flesta fall används runda kontakter enligt militärstandarden DTL38999. dessa används för flygbruk. För marint och landbaserat bruk gäller i stället standarden M28876.


Marin Streuf, Protokraft, visar några olika modeller av transceivrar med optiska/elektriska anslutningar.

DTL38999 specificerar max 500 in/urkopplingar. I de fall kontakterna skall tåla mer finns kontaktdon enligt standarden TFOCA II, för 2000-3000 in/urkopplingar.
För kretskortsmontage finns transceivrar i LC-format eller transceivrar inbyggda i D-sub-kontakt. Den i LC-format är ny och bara en tredjedel så lång som en SFF-transceiver.
För Ethernet har Protokraft tagit fram en mediaomvandlare som ansluter en optolänk till en parallellport.
En nyhet är en Ethernetswitch för 4×10/100/1000 Base T. Ett användningsområde är i UAVer, för att snabbt kunna ansluta en utrustning och överföra data. Optoförbindningarna är då permanent anslutna så att bara de elektriska behöver kopplas in.


Den nya transceivern Razor duplex LC.

Alla dessa opto/elektriska gränssnitt, med kontakter, från Protokraft är främst avsedda för mycket krävande tillämpningar och de kostar därefter.


Blockschema för optisk medieomvandlare för Ethernet.

– De är inte billiga, men kostnadseffektiva. Framför allt löser de ett problem, säger Martin Streuf från Protokraft.
Protokraft representeras i Sverige av Expando, Danderyd.
Gunnar Lilliesköld

Comments are closed.