Obama tittade på mobilladdare med bränslecell

När USA:s president Barack Obama besökte Sverige och KTH den 4 september tittade han närmare på ett litet urval av svenska banbrytande forskningsprojekt, däribland mobilladdaren PowerTrekk från innovationsföretaget MyFC.

 

– Laddaren drivs av vatten, luft och bränslepuck, säger Anders Lundblad, forskare och grundare av MyFC. Vattnet behöver inte ens vara helt rent, sjövatten går exempelvis bra att använda.
Den bärbara laddaren MyFC PowerTrekk ansluts till mobiltelefonen via USB-uttaget, och i samma ögonblick som vanligt vatten tillsätts startar den alternativa processen för strömförsörjning.
– Vår uppfinning har stor potential att påskynda samhällsutvecklingen i tredje världen. Där saknas elnät i stora områden, samtidigt som mobiltelefonen i de länderna fyller allt fler livsviktiga funktioner för befolkningen. En smartphone används ofta som betalningsinstrument, eller som informationskälla för väderförhållanden, säger Anders Lundblad.
Han har forskat kring mikrobränsleceller, små platta PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) och andra bränsleceller i över 15 år på KTH, avdelning för tillämpad elektrokemi. Företaget MyFC har vidareutvecklat teknologin och tagit flera patent löpande. Affärsvisionen är enligt Anders Lundblad att kommersialisera bränslecellsteknologin och bidra till en utveckling av framtidens miljöteknik.
– Vår lansering av laddaren kan ses som ett strategiskt steg för att öka acceptansen för användning av bränsleceller i samhället i stort. Vår laddare kan betraktas som dyr nu, men kan gå ner i pris i ett längre perspektiv, vid massproduktion.
Bränsleceller används i dag bland annat inom fordonsindustrin, till elbilar, lastbilar och bussar, och till backupsystem för elförsörjning av sjukhus och kraftvärmeanläggningar.
En bränslecell fungerar genom att ombilda vätgas, alltså kemisk energi, till elektrisk energi. Processen betraktas som säker och miljövänlig, och den enda biprodukten från bränslecellen är vattenånga. Bränslecellens system är passivt och innehåller inga fläktar eller pumpar, bara ett membran för protonutväxling när väte och vatten blandas och resulterar i elektrisk laddning.
– Det här är en miljöteknik. Jämfört med solenergiladdare är bränslecellsladdaren dessutom snabbare och mer tillförlitlig. Till de främsta målgrupperna för MyFC PowerTrekk hör personer som reser eller lever i svårtillgängliga områden i världen, som friluftsentusiaster och biståndsarbetare.
MyFC Powertrekk-laddaren startas när vatten hälls på en så kallad MyFC Powertrekk-puck, så vätgas frigörs. Energin räcker till nästan en hel laddning av en iPhone (från 25 procent till 100 procent). Varje puck används bara en gång och sopsorteras sedan som metall eller hushållssopor. Tekniken innehåller inga tungmetaller eller andra farliga ämnen.
MyFC PowerTrekk-laddaren är både en bränslecell och ett bärbart batteri; alltså såväl en färdig, direktverkande kraftkälla som en lagringsbuffert för bränsle. Laddningsmöjligheterna gäller lättare elektronisk utrustning som mobiltelefoner, GPS-enheter och kameror, men MyFC PowerTrekk-enheten är ännu inte tillräckligt stark för att räcka till laddning av en laptop.
– Laddaren kan ses som ett första steg mot målet att bygga in bränsleceller direkt i bärbara datorer.
MyFC skall under våren 2013 öppna en webbshop för försäljning av bland annat MyFC PowerTrekk även i Sverige. Redan i dag säljs tekniken till användare i Kina, Japan, USA och i stora delar av Europa.

Comments are closed.