Nyttiga definitioner av verktyg

Visa sommargrannarna vad du går för!

Nu, när sommaren och kajaken Kaj-Åke kräver lite uppmärksamhet gör jag det lätt för mig och letar i buntarna. Här kommer en sammanställning av facktermer som kan vara bra vid aktiviteter vid sommartorpet. Skriv ut och sätt upp i skjulet.

Arbetsstycke
Den träbit (eller stål, Al) som ska förädlas till nyttighet, dalahäst eller möbeldel.

Avbitare
Handverktyg för nagelklippning och åtdragning av muttrar. Även bra när man ska dra ur krokig spik. Se dito.

Band-Aid
Förvaras lättåtkomligt och väl synligt för barn och vuxna.
Se plåster

Bänkborrmaskin
Vertikalbyggd maskin som främst används att hugga tag i plåtbitar och kasta dem mot väggar, känsliga föremål eller skära upp händer och magar.

Borr
Skärande verktyg för håltagning. Fästs i sjuck vid användning.

Borrsväng
Ett slags vertikal vevaxel (för encylindrig ICE) med så kallad sjuck i ena änden och liksom en svamp i andra änden. Ofta med handtag i svängen.
För håltagn.

Bräckjärn
Oregelbundet spett. Ofta krokigt i ena änden som inte sällan är tillplattad/kilformad med hack i. Namnet beror av att järnet ofta bräcks så att operatören skadas.
Aka Kofot

Bult
En grov skruv. Se dito.

Burk
Behållare för skruv, gångjärn, fiskeflöten, trasiga säkringar och batterier.

Duspa
En farlig Farlig/Säker-indikator. Med surr och ofta lampa. Aka spänningsprovare.
Duispol

Fast nyckel
Att föredra framför Skiftnyckel. Många dimensioner utom 13 mm.

Fluke
Bokstavligen: Slump. Även vissa gula apparater.

Fransk skruv
Som bult. Men med träskrynkla. Wrench Screw på utrikiska. Där ser man!

FUFK
Förstagsupphängningsförkopplare.

Häftpistol
Alternativt verktyg för tvåbenta häftstift. Testa inte mot handflata.

Hålborr
Motsatsen till tappfräs. För runda eller kantiga hål.

Hammare
Vikingavapen. Numera även för civilt bruk. Som spikkrökning etcetera.

Hovtång
Klämverktyg som används vid hovet. Även vid Hovstallarna.

Hyvel
Olika ändamål: Jämna till träbitar, avlägsna skäggstubb, skiva tryffel.
Se Rubank

IE4
Vinn en procents verkningsgrad och förlora en motor.
Se EDM

Motor
Maskin med roterande axel. Finns Bautastora, Stora, Små och Pyttesmå.

Multimeter
Apparat för utlösning av säkringar i läge A.

Mutterpolerare
Skiftnyckel. För slutlig avrundning av skruvskallar.

Muttersvarv
Linjetång eller skiftnyckel. Tar bort kanterna på muttrar och skruvskallar.

Nubba
Fästa takpapp med nubb (pappspik är bättre). Framstupa arbetsställning.
Se V&S lista

Ostskalle
Lite kantigare, från sidan sett, än kullrig skalle. Inte samma som Ärthjärna.
Maskinskruv

Papptaksmaskin
Användning okänd. Tips?

Philips
Nederländsk elektronikkoncern. Glapprattens uppfinnare.

Phillips
Oljekoncern. Givit namn åt phillipsskruv, inkompatibel med stjärnmejsel.
Nä, går inte.

Rätt/Fel
Text på fasföljdsprovare. Rätt=OK Fel=Inte OK. OK är detsamma som bra.
Utom i USA

Rogowskispole
Lagerströmsmätningshjälpmedel med tveksam funktion.

Sjuck
Hållare för borr. Aka Chuck, vilket är utrikiska. Se Berry.

Skiftnyckel
Se Mutterpolerare. Finns i metriskt utförande och för tum. Eller?
Hmm..

Skruv (trä)
Spik med skrynkla som slås i med hammare och avlägsnas med avbitare.

Skruvdragare
Elverktyg. Populärt bland sommartorpare.

Spik
En sorts slät skruv som slås i med hammare och viker sig halvvägs.

Stämjärn
Vasst, beskaftat handverktyg. Används att öppna (och röra om i) färgburkar.

Tapp
Negativt hål. Ibland med räta vinklar.

Tappmaskin
Maskin som ofta tappas bort.

Torx
Typ av skruvskalle. Ibland svårt att hitta rätt bit.

Trallskruv
Skrynkelspik för skruvdragare. Alltid extrapris. Aka ”Sing-along Screw”.

Tum
Längdmått av varierande längd. Återfinns sällan på så kallade tumstockar.

Tumme
Används som skydd för känsliga ytor när skruv eller spik slås i.

Tumskruv
Kort skruv, utan skrynkla, som kan tryckas i med tummen. Aka Häftstift.

Ha det bra i periferin i sommar – och fyll gärna på listan.

Gunnar Skogsgurra Englund, GKE Elektronik AB

Comments are closed.