Nytt system för tidsöverföring ger ökad precision

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Göteborgsföretaget Informasic tagit ett steg närmare en robust tidsskala i Sveriges datanätverk. Den teknik som SP utvecklat för överföring av exakt tid via fiberoptiska nät kompletteras nu med specialutvecklad utrustning från Informasic för att möjliggöra en vidare spridning av tidssignalerna.

I ett samhälle som mer och mer bygger på digitala nätverk, datoralgoritmer och elektroniska lösningar ökar också kraven på korrekt tid och frekvens. Alltfler avancerade system kräver synkronisering och därmed ökar behovet av exakta tidsangivelser. Exempel är bl a telekomoperatörer som måste kunna utnyttja näten effektivt och samtidigt erbjuda hög kvalitetet vid överföring i realtid av röst, video och data, vilket kräver både stabila och precisa tidsangivelser och transmissionsfrekvenser.
Den teknik som fram till nu dominerat är baserad på GPS, som förutom position även tillhandahåller noggrann tid- och frekvenssynkronisering. Den GPS-baserade lösningen är flexibel, men känslig då signalerna är relativt svaga och därmed lätta att störa ut. Genom att i stället utnyttja fiberoptiska nät erhålls en betydligt mindre störningskänslig lösning. Med det nya systemet kan den referenstid som SP tillhandahåller distribueras ut i hela landet genom att utnyttja den redan befintliga datatrafiken som sänds i fibernäten. Därmed blir systemet också smidigt att införa och tillför ingen onödig trafik i näten.
För att bygga upp ett nationellt system för denna klockdistribution behövs ett flertal Time-Transfer Units och uppdraget att ta fram dessa gick till Informasic, vilka även deltog i förstudien då ett prototypkort togs fram. Prototypen var ett separat kretskort som kopplades till ett antal externa mätinstrument, vilka tillsammans tog upp nära hälften av ett fullhöjds rack, motsvarande ca 1m höjd. Den nya enheten har motsvarande funktionalitet i en endast 2U hög enhet (9 cm).
För att kunna ersätta eller komplettera de befintliga GPS-baserade systemen måste den framtagna lösningen vara minst lika bra när det gäller noggrannheten i tidsöverföringen. Med ett referenskrav på 1 ns visar gjorda experimenten att detta lyckas över de avstånd på ca 500 km som hittills har testats.
Efter att prototypen, som varit i drift mellan Borås och Stockholm sedan 2008, först ersätts av den nya utrustningen, kommer sedan tidöverföringsnätverket att byggas ut till andra lab med precisions-klockor. Både nationella och Europeiska tidlab har uttryckt intresse att koppla upp sig med tekniken för att öka robustheten i sin tidsskala.

Comments are closed.