Nytt skolmaterial om rymden

Myndigheten Rymdstyrelsen släpper tillsammans med de ideella föreningarna Kodcentrum och Mattecentrum elev- och lärarmaterialet ”Leia och björndjuren knäcker rymdkoden” – ett spännande rymdäventyr med kluriga uppdrag för elever i åk 4-6.

Målet med ”Leia och björndjuren knäcker rymdkoden” är att på ett roligt och kreativt sätt öka ungas kunskap och intresse för naturvetenskap och matematik samt att stärka deras förmåga att lösa problem med hjälp av digitala verktyg. Materialet som består av ett elevmaterial och en lärarhandledning är kopplat till vår digitala verklighet med rymdteknik och rymdforskning i fokus.
– I den nationella strategin för skolans digitalisering slås fast att år 2020 ska den svenska skolan vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, säger Karolina Lisslö Gylfe på Mattecentrum. För att nå dit måste ungas intresse inkluderas på vägen, vilket vi hoppas att detta material kan bidra till.
Med fokus på rymden, matematik och programmering får eleverna följa med björndjuren ut i rymden, med Mars som slutdestination. På vägen får de hjälpa björndjuren att lösa utmaningar som att samla rymdskrot, räkna ut koordinaterna för att nå månen och besöka satelliter som hjälper oss att förstå och utforska vår planet.
Elevmaterialet presenteras i ett serieinspirerat format med lekfulla bilder som lockar till läsning. Eleverna får både lösa knepiga matematiska uppgifter och programmera spännande spel.
– Programmering handlar om att lösa utmaningar och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg, säger Lisa Söderlund, verksamhetschef på Kodcentrum. Programmering i skolan ger en fantastisk möjlighet för elever att få diskutera och känna att de kan vara med och påverka samhällsutmaningar, som till exempel teknikutveckling och miljö- och klimatfrågor.
Materialet innehåller en lärarhandledning som gör det enkelt för lärare att använda materialet i klassrummet. Det är kopplat till läroplanen och ger läraren möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. Vi hoppas att materialet ska bidra till att fler unga blir intresserade av de naturvetenskapliga ämnena, rymden, teknik, programmering och matematik.
– Om Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i framtiden krävs det att fler unga utbildar sig till matematiker, programmerare, naturvetare och civilingenjörer, säger Anna Rathsman, generaldirektör vid Rymdstyrelsen. Vi tror att lustfyllt lärande från tidiga åldrar kan vara en väg för att uppnå detta. Då många unga tycker att rymden är spännande tar vi avstamp i det intresset för att visa hur roligt det är med naturvetenskap.

Comments are closed.