Nytt projekt för smartare hem

Redan idag finns det många olika tjänster inom området smarta hem men ett problem är att dessa ofta bygger på helt olika tekniska plattformar. Den problematiken ska hanteras i ett nytt Swedish ICT-drivet projekt, som också ska skapa en öppen plattform med öppna data.

Idén om det smarta hemmet är inte ny, det finns en rad olika smarta tjänster på marknaden. Problemet är att de ofta bygger på helt olika tekniska plattformar. I praktiken är det verkligt smarta hemmet, där allt samverkar på ett bra och billigt sätt, inte här ännu. Det ska ett nytt innovationsprojekt, drivet av Swedish ICT, råda bot på. Projektet drar officiellt igång vid en kick-off i Kista i morgon den 16 januari.

Projektet, döpt till Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet, samlar 25 partners; kommuner, bostadsbolag och små och stora företag. Syftet är att skapa en öppen gemensam teknisk plattform för tjänster och gemensamma affärsmodeller. 

Tidigare etapper av projektet har skapat och testat lösningar på enskilda lägenheter, nu är det dags att skala upp projektet. I mer än 100 lägenheter i Göteborg, Stockholm, Sundbyberg, Västerås och Skellefteå ska det “smarta hemmet” skapas på en gemensam plattform där tjänster inom omsorg, energianvändning och fastighetsautomation kommer att testas.

– Det här ska bli jättespännande. Vi kommer att bygga upp en öppen plattform med öppna data. I en snar framtid kommer vi människor också att kunna kommunicera med alla möjliga produkter och tjänster tack vare Internet of Things – och det vill vi också ta med i projektet, säger projektledare Claus Popp Larsen vid Acreo i ett pressmeddelande.

I delprojektet om fastighetsautomation bygger man upp en Internet of Things-plattform från början, medan man i de andra delprojekten kommer att arbeta med migrationsscenarier. Man kommer också att visa hur tjänster från tredjepartsleverantörer kan läggas till. Säkerhets- och integritetsfrågor kommer också att adresseras.

Vinnova finansierar med 10 miljoner kronor under två år, medan parterna bidrar med 15 miljoner kronor. I sin motivering skriver Vinnova: ”Projektledningen har mycket god kompetens och konsortiet är mycket brett som fångar hela systemet av aktörer”.

Projektet sparkar officiellt igång i morgon den 16 januari i Kista med heldagsaktiviteter för alla partners, bland andra Bostadbolaget i Göteborg, Verisure, Skellefteå Kraft, Telia och Stockholms stad*

Under 2015 startar Swedish ICT även upp ett nytt affärs- och innovationsområde med fokus på just smarta hållbara hem och städer.

Comments are closed.