Nytt EMC-labb för fordonskomponenter

Weber heter SPs nyaste EMC-labb, designat för störningsprovningar (EMC) av fordonselektronik. Med det nya labbet, döpt efter tyske fysikern Wilhelm Weber, befäster SP ställningen som den största EMC-mätplatsen i norra Europa, med totalt sex mätkammare.

Weber är designat för fordonskomponenter med en maximal vikt på cirka 500 kilo. Labbet kan användas för provning mot alla EMC-delmoment. Det nya labbet kompletterar de labb som redan finns på SP och ger en välkommen ökning av kapaciteten.
Labbet är byggt på rekordtid, tack vare att en befintlig lokal kunde användas. Det håller, trots den snabba byggtiden, samma höga standard som övriga EMC-labb på SP och är liksom dessa helautomatiskt för att ge korta mät- och ställtider för kunderna. En skillnad mot övriga labb är att ett speciellt kompakt ferritiskt dämpmaterial delvis har använts för att öka tillgänglig golvyta i labbet.
Provningskammaren, som har en volym på 150 m3, klarar emissionsmätningar och immunitetsprov i spektrat 10 kHz – 18 GHz. Weber är speciellt anpassad för mätningar enligt standarderna CISPR25, ISO 11452-x serien och immunitetsdelar av EN-basstandarder.

Comments are closed.