Annons

Nytt bolag inom informationsvisualisering

Prevas startar nu dotterbolaget Prevas InfoVis AB. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering. Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt av Prevas, samt ägas av två av de entreprenörer som varit med och utvecklat visualiseringsapplikationen Dependency Map.

– Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären, säger Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell.

– Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt, säger Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget. Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning.

– De två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland, säger Peter Roos. Bland kunderna finns globala företag som exempelvis IBM, Bosch och Aptiv. När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan.

Dependency Map används som tillägg till JIRA, ett verktyg för projekthantering där verksamhetsledning och projektledare kan dokumentera, prioritera och organisera ärenden. Applikationen visualiserar beroenden mellan krav, resurser, tekniska system och händelser automatiskt och i realtid.

– Det spelar ingen roll om företaget arbetar med medicintekniska instrument eller tillverkning av lastbilar, det finns utmaningar inom verksamhetsutveckling som är lika för alla, säger Peter Roos. Dependency Map används i tillägg till JIRA för att se till att uppgifter fördelas i rätt tid mellan team och individer. Det är ett bra stöd för att undvika kostsamma problem under utvecklingsprocessen.

Leave a Reply