Nya stickproppar och uttag till taklampor

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden.

Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den gemensamma standarden inom EU innebär att de stickproppar och uttag till taklampor som används idag kommer att sluta säljas.
De nya uttagen är CE-märkta och jordade. Stickpropparna är CE-märkta och antingen jordade eller dubbelisolerade. För dem som bor i ett hem med ojordade uttag är det god idé att planera för jordning i dialog med sitt elinstallationsföretag. Om man bor i hyresrätt är det fastighetsägaren man ska kontakta (som i sin tur har kontakt med elinstallationsföretaget).
Den som utför elinstallationsarbeten berörs av den nya standarden beroende på vilken typ av anläggning (jordad eller inte) det rör sig om och om det är ett nytt utförande eller underhåll.
DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.
När det gäller äldre anläggningsdelar i till exempel bostäder rekommenderar vi att man planerar anläggningens förnyelsetakt och utbyte till de nya DCL-uttagen tillsammans med anläggningsinnehavaren, för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.
Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen möjlighet till en smidig övergång.
– Det här är ett långtidsprojekt inom EU som nu närmar sig sitt slut, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket. Förutom att vi på Elsäkerhetsverket sitter med i den kommitté som arbetat fram den nya standarden, har också representanter från branschen deltagit.

One Response to “Nya stickproppar och uttag till taklampor”

  1. Det är säkert bra, men VARFÖR har vi fortfarande de livsfarliga E27 och E14-socklarna för lampor? Ett litet barn kan med lätthet skruva ur en lampa, sticka in ett finger i sockeln och få en rejäl stöt. Dödlig om det vill sig illa.
    Med tanke på alla andra säkerhetskrav när det gäller el är det otroligt att man förbisett de urgamla och livsfarliga E-socklarna. Vuxna har ofta en viss koll, men barn har det inte. Barn hänger sällan upp taklampor, men de har ofta en bordslampa eller vägglampa vid sängen.