Ny version av Enea LINX

Enea LINX tillåter applikationer att fungera tillsammans oberoende av operativsystem, vilket förenklar internkommunikationen i distribuerade system.

Enea LINX är marknadens enda IPC-teknik som är skalbar från DSPer och mikrokontrollprocessorer till 64 bit kontrollprocessorer. Den nya versionen av Enea LINX ger smidig uppgradering av portabla och skalbara IPC-tjänster.

Comments are closed.