Ny upptäckt av indiumrikt mineral i Sverige

Forskare vid Uppsala universitets program för mineralogi, petrologi och berggrundsgeologi och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har upptäckt en ny förekomst av ett extremt sällsynt indiummineral, en koppar-indium-svavelförening kallad roquesit, i västra Bergslagen.

Roquesit är trots sin ovanlighet det globalt sett viktigaste mineralet där indium utgör en huvudkomponent.

Upptäckten presenteras den här veckan i Reykjavík på Island där det 30e Nordiska geologiska vintermötet går av stapeln. Vintermötet är ett vetenskapligt möte som samlar geologer från alla nordiska länder och övriga med intresse av geovetenskaplig forskning, undersökning och prospektering i Norden.

Ett av världens mest mineralrika områden
Området i Filipstadstrakten i den västligaste delen av Bergslagen, där forskarna nu upptäckt roquesiten, är sedan tidigare det enda i Sverige där indiumförande mineral påträffats. Här ligger också Långbangruvan, en av världens mest mineralrika platser.

Indium är en sällsynt metall på vilken efterfrågan ökar allt mer, eftersom den spelar en nyckelroll inom tillverkningen av LCD-skärmar och touchskärmar, och därmed är kritisk för den moderna elektronikindustrin. Dess användning som legeringsmetall ökar också. Det projekterade kommande världsbehovet av indium kan inte täckas av befintliga resurser, så det finns ett starkt och ökande internationellt intresse för att finna nya förekomster. Idag domineras världsproduktionen av indium av Kina, Japan och Kanada, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.