Ny tf direktör på MAX IV-laboratoriet

Professor Sine Larsen, tidigare forskningschef på synkrotronljusanläggningen ESRF i Grenoble, tar över rodret på MAX IV-laboratoriet i Lund och blir tf direktör från och med 15 februari.

 

Hon efterträder Professor Nils Mårtensson, MAX-labs förståndare sedan tretton år, som nu lämnar sin post för att återvända till sin professorstjänst vid Uppsala universitet.

– Vi är mycket glada över att Sine Larsen träder in som tf direktör, säger MAX IV-laboratoriets styrelseordförande, Lars Börjesson, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola. Hennes betydande erfarenhet och kompetens av att leda ett stort europeiskt synkrotronljuslaboratorium är speciellt värdefull för utvecklingen av laboratoriet. Vi är samtidigt mycket tacksamma för det enorma arbete Nils Mårtensson lagt ner vid MAX-lab, där de vetenskapliga framgångarna vid särskilt MAX II och naturligtvis framdrivandet av MAX IV-projektet sticker ut som särskilda prestationer.

Sine Larsen är professor i strukturell kemi vid Köpenhamns universitet. Mellan 2003 och 2009 var hon forskningschef för European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, i Grenoble, Frankrike. Hon sitter exempelvis även med i vetenskapliga råd för den italienska synkrotronanläggningen ELETTRA, den spanska anläggningen ALBA, European X-ray Free Electron Laser Project, US National Synchrotron Light Source II och den tyska anläggningen DESY. Hon har haft många ledaruppdrag i den vetenskapliga världen, bland annat som prodekan vid Köpenhamns universitet. Sine Larsen har mer än 240 vetenskapliga artiklar publicerade och är innehavare av tre patent.

Sine Larsen har anknytning till Lund, och hon har bland annat haft ett tätt samarbete med Kemicentrum vid Lunds universitet. Hon blev hedersdoktor vid Lunds universitet 2004, och sedan 2006 är hon invald i anrika Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund. Sedan 2010 är Sine Larsen ledamot i MAX IV-laboratoriets styrelse.

Om MAX IV-laboratoriet och MAX-lab

MAX-lab är ett nationellt forskningslaboratorium som finns i Lund och drivs av Lunds universitet och Vetenskapsrådet.
Med MAX IV-projektet öppnas nya möjligheter för ledande forskning inom breda vetenskapsområden, bland annat inom materialvetenskap, strukturbiologi och nanoteknologi. MAX IV blir nästa generations synkrontronljusanläggning och kommer att ersätta det existerande laboratoriet, som i dag består av lagringsringarna MAX I, II och III.
År 2015 ska MAX IV stå klart för att kunna användas av de cirka 2 000 forskare som årligen beräknas att besöka anläggningen.

Comments are closed.