Ny teknik ger hjälp åt patienter med hjärtsvikt

Den östgötska tillväxtsatsningen ”Hälsans nya verktyg” har nyligen inlett ett strategiskt samarbete med Ericssons forskningsavdelning och Landstinget i Östergötland för att utveckla ett system för tillsyn av hjärtsviktpatienter i hemmet.

Syftet är både att fånga upp patienter i riskzonen i god tid och att minska antalet patienter som behöver läggas in på sjukhus.

Omkring 200 000 människor i Sverige lever med hjärtsvikt. Det är också den vanligaste orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus. Svår hjärtsvikt är ett skört tillstånd som snabbt kan förändras och en stor del av dessa patienter återinläggs på sjukhus inom tre månader efter utskrivning.

Om man redan i hemmet skulle kunna identifiera tecken på ett förändrat tillstånd skulle liv räddas, lidande minskas och pengar sparas. Enbart de direkta kostnaderna för hjärtsvikt i Sverige beräknas till cirka 4,5 miljarder kronor årligen.

– Det handlar om att vårdinrättningen ska kunna kontrollera patientens medicinska tillstånd genom olika mät- och kommunikationslösningar. Ansvaret ligger förstås fortfarande på sjukhuset, berättar Sven Ehn, vd för Hälsans nya verktyg.

Projekt på Universitetssjukhuset i Linköping
Just nu genomför Ericsson ett första projekt tillsammans med hjärtsviktsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Tillsammans med vårdpersonalen utvecklar vi ett system där mätdata från patienter i hemmen samlas in och skickas via fasta och mobila nätverk till hjärtsviktsmottagningens personal där den sammanställs och presenteras på en bildskärm. Personalen kan sedan bedöma tillstånd, följa förändringar i tillstånd, upptäcka trender samt lagra informationen. Vid behov kan de även kommunicera direkt med patienterna på olika sätt. På så sätt skapas tillsyn på distans där behandling, exempelvis medicin, kan justeras utan att patienten behöver åka till sjukhuset, berättar Peter Håkansson, chef för forskning kring hållbarhetsfrågor på Ericssons forskningsavdelning.

Goda omdömen

– Den första versionen av systemet har nyligen testats av vårdpersonalen och omdömena har varit mycket goda, säger Ulf Dahlström, professor och klinikchef på hjärtsviktsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Man kan redan nu se stora möjligheter att använda samma tekniska plattform till många andra typer av folksjukdomar.

– Det är den typen av lösningar som måste till om vi ska klara av morgondagens stora befolkningsutmaning, där allt fler blir allt äldre och behöver bo kvar längre i sina hem. Naturligtvis är det mycket spännande att tillsammans med Ericsson, som är en av världens största aktörer inom telekommunikation, genomföra den här satsningen, avslutar Sven Ehn i ett pressmeddelande.

Comments are closed.