Ny handbok om RoHS

Vill du veta mer om RoHS? Nu har den svenska organisationen SEK Svensk Elstandard släppt handboken RoHS – Miljö – en handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Nya SEK Handbok 451, RoHS – Miljö, avser ge svenska företag och organisationer en övergripande och lättillgänglig beskrivning av det nya RoHS-direktivet (2011/65/EU) om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS – Miljö beskriver vilka produkter som omfattas och vilka restriktionskrav som gäller och visar på en arbetsgång för hur man kan tillämpa direktivet samt ställa samman den dokumentation som krävs.

Handboken innehåller dessutom hela direktivtexten på svenska, EU-Kommissionens frågor och svar och den standard, SS-EN 50581, som beskriver hur man ställer samman dokumentationen. Handboken är framtagen i den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Handboken kan köpas på SEK:s hemsida och du kan ta del av en kostnadsfri preview av SS-EN 5058 via den här länken.

Comments are closed.