Ny givarelektronik

När analoga givare, baserade på trådtöjningsteknik (SG), integreras i ett överordnat system, måste i regel de analoga signalerna digitaliseras.

Företaget HBM uppger att deras nya AED-givarelektronik nu finns tillgänglig för detta ändamål. Givarelektroniken är utrustad med olika fältbussgränssnitt, som till exempel CANOpen, DeviceNet och Profibus DP V1, samt de seriella gränssnitten RS232 och RS485.

Effektiva digitalfilter, inställning av samplingshastighet, karakteristikkurvor, linjärisering och mer än 100 strukturerade kommandon uppges kunna parameteriseras på detta sätt, enligt ett pressmeddelande.

 De olika fältbussgränssnitten säkerställer att det aldrig ska uppstå problem med integrationen till en rad olika överordnade applikationer. Alla ingångar och utgångar till givarelektroniken uppges vara elektriskt isolerade. Kapslingsklassen som används är IP65.

Comments are closed.