Ny försvarsorder till Kitron

Kitron ASA har via sitt dotterföretag Kitron inc i Johnstown, USA, fått en order från Kongsberg Protech System med anknytning till de elektronikmoduler som ingår i deras Remote weapon station.

Ordern är relaterad till USAs Crows-program.
Kitron har under de senaste två månaderna mottagit order till ett värde av 31 MNOK. Av dessa mottogs order för 18 MNOK per den 30 juni. Produkterna kommer att levereras från hösten 2014 fram till mitten av 2016. Samtidigt finns det prognoser för uppgradering och reparationer av redan levererade enheter till Crows-programmet. Prognoserna pekar på en volym inom detta område på ca 125 MNOK under de kommande 36 månaderna.
Dessa order är knutna till ett avtal som meddelades aktiemarknaden i augusti 2012.

Comments are closed.