Ny civilingenjörsutbildning i energi, miljö och management

Linköpings universitet, LiU, presenterar sitt utbud av utbildningsprogram för läsåret 2009/10. Nytt för nästa läsår är en civilingenjörsutbildning med inriktning mot energi – miljö – management. Det är en kombination som bara kan läsas på LiU.

Hösten 2009 startar det nya civilingenjörsprogrammet. Studenterna läser de traditionella civilingenjörsämnena men lär sig också att utveckla affärsidéer inom energi- och miljöområdet.
– Fokus ska ligga på att vända ett miljöproblem till en affärsidé, säger Matts Karlsson, initiativtagare och ordförande i nämnden för maskinteknik och design.
Någon liknande kombination finns inte bland andra civilingenjörsutbildningar i Sverige och det finns en stor nyfikenhet på programmet från industrin.
– Behovet av den här kunskapen kommer att växa. Energi- och miljöfrågan är kanske den viktigaste vi har både i dag och i framtiden, säger Matts Karlsson.
En annan nyhet är utbildningsprogrammet ”Biomedicinsk analytiker” som också startar hösten 2009. Det är en utbildning som ger bra möjligheter till arbete i framtiden. Högskoleverket anser att utbildningsplatserna för biomedicinska analytiker i Sverige behöver fördubblas på grund av stora pensionsavgångar inom den närmsta tolvårsperioden.
Det nya utbildningsutbudet presenteras i universitetets utbildningskatalog som i dagarna skickas hem till 50 000 gymnasieelever i hela landet. Mer information om de nya utbildningarna finns på LiU:s webbplats, www.liu.se/utbildning

Comments are closed.