Ny anläggning för kvantkrypto

Linköpings universitets studenter får i höst chansen att bekanta sig närmare med kvantmekanikens lagar. I ett nyöppnat laboratorium ska de få testa grunderna i kvantkryptering.

Genom att utnyttja kvantmekanikens egenskaper kan man idag skicka helt avlyssningssäkra krypterade meddelanden, enligt universitetet.

I en kvantkrypteringsanläggning skickas kryptonyckeln, och där används polariserade fotoner, ljuspartiklar, som informationsbärare. Värdena ”ett” eller ”noll” kodas i horisontell eller vertikal polarisation. Bara avsändaren och mottagaren vet vilken riktning som är vertikal.

 Den som försöker tjuvlyssna måste gissa för varje enskild foton, och om han eller hon gissar fel så påverkas fotonens egenskaper, i enlighet med kvantmekanikens mycket mystiska lagar. Detta märks som brus i den färdiga nyckeln och avsändaren och mottagaren kan då avslöja avlyssningen.

– En avlyssnare kan ställa till problem men inte få ut någon användbar information, säger Jan-Åke Larsson, docent och forskare vid Avdelningen för informationskodning, ISY (Institutionen för Systemteknik).

I höst kommer han att leda laborationer i kvantkryptering för civilingenjörsstudenter. Han forskar också om säkerhetsfrågor i kvantkryptering.

Comments are closed.