Nvidia är AI-vägen framåt för Volvo

Att Volvo och Nvidia samarbetar inom artificiell intelligens är ingen nyhet. Men nu formaliseras det hela i ett mångårigt och nära samarbete där också Volvo Lastvagnar ingår. Det handlar om allt från självkörande lastbilar och bussar till autonoma system för gruvor.


– Det här är en mycket stor nyhet, säger Jensen Huang, grundare och vd på Nvidia

– Artificiell intelligens kommer in överallt och är det klart största som hänt på senare tid, säger Jensen Huang, grundare och vd på Nvidia. Men för att vara en ledare inom området måste man också ha kontroll över hela infrastrukturen, från data till hårdvara.

Hittills har Nvidia framför allt gjort sig kända för att ha hårdvara som snabbar upp maskininlärning. Företagets grafikprocessorer har använts för att accelerera arbetet och på senare tid har nya arkitekturer tagits fram för att effektivisera arbetet ännu mer. En stor andel av de snabbaste AI-datorerna är baserade på Nvidias hårdvara.

Prestanda per W
Men för att ta steget från maskininlärning till AI i fordon och robotar krävs både höga AI-prestanda och låg energiförbrukning. Det gäller att klara många biljoner instruktioner per W och då måste både arkitektur och tillverkningsprocess optimeras tillsammans.

Nvidia har redan AI-processorer som klarar 10 Tops/W, men internt har forskningen kommit längre än så. Där ligger man på 26 Tops/W och planen är att nå 200 Tops/W inom en relativt snar framtid.

– Vi har alltså kontroll över alla steg från data och inlärning till färdiga maskiner på fältet, säger Jensen Huang. Dessutom kan vi simulera användningen i bilar och robotar så att utvecklingsarbetet blir snabbt.

AI överallt
Volvo har alltså valt att samarbeta med Nvidia och det är inget litet beslut. Också för Volvo kommer AI att finnas med överallt.

– Vi kommer inte bara att använda AI för att göra fordon autonoma, säger Henrik Färnstrand, VP Volvo Group Vehicle Automation. Tekniken kommer till exempel in i diagnostik, konstruktion och produktion. Möjligheterna till förbättring och effektivisering är enorma. AI är ett stort steg för Volvo.


Henrik Färnstrand, VP Volvo Group Vehicle Automation

Också Henrik Green, CTO för Volvo Cars, ser stora möjligheter med AI. Ökad säkerhet och mindre problem med köer och parkering är två viktiga parametrar. Och så har vi förstås klimataspekten. Volvo har som mål att bli klimatneutralt.


Henrik Green, CTO för Volvo Cars

Forskning på riktigt
Vad är det då som gör Nvidia så bra på att komma med nya och fungerande lösningar? Bill Dally, Chief Scientist hos Nvidia, lyckades förmedla det på ett alldeles utmärkt sätt. Det handlar om att forska med fria tyglar, men ändå ha koll på både målen och produktgrupperna.

– Forskarna måste tidigt vara på det klara på vem som kan dra nytta av deras arbete och vem som måste göra jobbet. Då kan steget från idé till färdig produkt kortas ner och man behöver inte göra stora förändringar i steget från forskning till produkt.

– Det är också bra om forskarna publicerar rapporter i vetenskapstidskrifter. Processen med ”peer review” är nyttig och ger bra erfarenheter. Men jag mäter inte mina forskare efter antal publicerade rapporter. Den fallgropen är alltför vanlig.


Bill Dally, Chief Scientist, Nvidia

Comments are closed.