Nu startar den internationella forskarskolan

Tillsammans med sju europeiska och ett kanadensiskt universitet startar Mittuniversitetet sin första internationella forskarskola. Inledningsvis rekryteras åtta nya doktorander för forskningsprojekt kring industriell omvandling, särskilt inom utveckling av AI, IoT, material och processer.


Mattias O´Nils professor Mittuniversitetet

Satsningen finansieras av KK-stiftelsen som beviljat den internationella forskarskolan, IRS TransTech, drygt 15 miljoner kronor.

– Det övergripande syftet med den internationella forskarskolan är att stärka den industriella omvandlingen och öka den svenska industrins konkurrenskraft, säger Mattias O´Nils, ansvarig för IRS TransTech. I satsningen kopplar vi samman tre av Mittuniversitetets åtta forskningscentrum och vi kommer att arbeta nära industrin.

I satsningen som sträcker sig fram till 2028 samverkar Mittuniversitetet med de tekniska universiteten i Wien, Chemnitz, Ostwestfalen-Lippe och Zurich samt de italienska universiteten i Salerno och L´Aquila, finländska Aalto University och University of British Columbia i Kanada. De industriföretag som medverkar ryms inom olika branscher med koppling till hållbar utveckling, teknik och innovation.

– Vi ska fokusera på internationella samarbetsprojekt som förutom att lösa specifika forskningsfrågor också kommer att öka kunskapen kring industriell omvandling genom transformativa teknologier inom utveckling av AI, IoT, material och processer.

– Detta är för KK-stiftelsen en satsning med stor potential för utvecklingen av Transformative Technologies som internationell stark forsknings- och utbildningsmiljö, säger Yvonne Fors, programansvarig vid KK-stiftelsen. Ett flöde av doktorander mellan olika universitet och företag innebär ett kontinuerligt kunskapsutbyte med möjligheter till långsiktig samverkan mellan både akademier och näringsliv. Det är en lovande satsning som vi på KK-stiftelsen kommer att följa med stort intressen.

– För Mittuniversitetets del innebär IRS TransTech att vi stärker våra möjligheter att skapa nya internationella forskningsprojekt genom en ny form av samarbete med internationella universitet och ledande forskare, säger Hans-Erik Nilsson, vicerektor för innovation och näringslivssamverkan. Den spetskompetens som vi knyter till oss kommer att gagna vår forskning och våra samarbeten.

International Research School in Transformative Technologies (IRS TransTech) är ett femårigt projekt finansierat av KK-stiftelsen. Insatsen är den första inom KK-stiftelsens riktade satsning på Strategiska miljöer där forskningsmiljön Transformative Technology vid Mittuniversitetet är den enda i sitt slag.

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN (Fibre Science and Communications Network), STC (Sensible Things that Communicate) och STRC (Sports Tech Research Centre) ingår i Transformative Technologies.

Comments are closed.