Nu invigs rymdinkubatorn BIC Sweden

Nu på torsdag den 18 december invigs Nordens första organisation för startup-bolag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden, eller tvärtom. Satsningen heter ESA BIC Sweden och är initierad av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. ESA BIC Sweden kommer att styras av företagsinkubatorerna Uppsala Innovation Centre, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

Idag finns det elva rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator.

En av de styrande företagsinkubatorerna är Innovatum i Trollhättan och här finns även GKN Aerospace – en koncern som bland annat har sina rötter i Volvo Aero.

– Regionen runt Trollhättan är och har länge varit starka inom flyg- och rymdindustrin i och med GKN Aerospace och dess leverantörer. Det finns mycket av det som sker i rymdforskningen som har direkt påverkan och användning för så väl industrin som för oss konsumenter och det kan ligga till grund för nya företag och produkter, säger Peter Zienau vd på Innovatum.

– Vi är duktiga på rymdteknik i Sverige och har potential att få fram fler företag med rymdkoppling. Den här satsningen ska stimulera fler forskare, ingenjörer och små företag att förädla och förverkliga sina affärsidéer. Genom att stödja innovation vill vi på sikt skapa fler arbetstillfällen, säger Olle Norberg, generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

Om rymdinkubatorn ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Swedens huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå, som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande femårsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik.

Satsningen finansieras av ESA och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. Ansökningshandlingar och utlysningar finns på esa-bic.se och ansökningar kan lämnas in dygnet runt, året om. Beslut tas i tre steg i olika kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutgiltiga beslutet tas av ESA.

Comments are closed.