Norautron och Legotronic i samarbete

Ett avtal mellan kontraktstillverkarna Norautron AB och Legotronic AB stärker företagens position bland elektronikproducenter på den svenska marknaden.

  Vi kommer att ta vara på varandras styrkor och på så vis erbjuda både befintliga och nya kunder det bästa av två världar. Det senaste året har vi haft ett utbyte av varandras tjänster vilket har fungerat mycket tillfredställande och är anledningen till att vi nu har tecknat ett samarbetsavtal, säger Danny Krumich, Legotronic AB.
– Vi kan agera snabbt och flexibelt för att producera prototyper och förserie. Norautron har större muskler, med en större maskinpark som är optimerad för att kunna producera större serier effektivt, lackrobot, testutveckling  m m. Tack vare samarbetet kommer en kund att snabbare kunna rampa upp tillverkningen till större volymer.
Danny Krumich betonar även möjligheten att överföra tillverkningsdata då företagens processer är likvärdiga.
Samarbetet ger fördelar för kunden:
Kunden samarbetar med två företag som kompletterar varandra och dessutom samarbetar med varandra. Detta ger förutsättningar till ett smidigare flöde vilket i sin tur spar tid och pengar. Till det kommer att man snabbare får ut produkten på marknaden.

 

Comments are closed.