Nomineringar till Finlands Millenniumpris har börjat

Webben, förbättrade ljuskällor och färgämnessensiterade solceller är exempel på prisade, tekniska innovationer. Över en miljon euro står ånyo på spel.

Stiftelsen Teknikakademien meddelar att de sökr kandidater till Millenniumpriset för teknologi 2012. Priset delas ut vartannat år för en teknisk innovation som förbättrar livskvaliteten på ett beaktansvärt sätt och som stödjer en hållbar utveckling. Förslag på kandidater till priset tas emot av stiftelsen till och med den 31 juli 2011.

Millenniumpriset för teknologi ska delas ut för femte gången sommaren 2012. Det finländska priset delas ut till forskningsgrupper, eller till 1–3 personer vars arbete har haft en avgörande betydelse för skapandet av en ny innovation.

"För att trygga tillgången till rent vatten, förbättra energieffektiviteten och lösa människans hälsoproblem krävs tekniska innovationer. De viktigaste kriterierna som den internationella prisnämnden beaktar är innovationens positiva effekt på människans liv och på den hållbara utvecklingen, innovationens potential vid tidpunkten för utvärderingen och i framtiden samt omfattningen av innovationens genomslagskraft", säger Ainomaija Haarla, verkställande direktör för Stiftelsen Teknikakademien.

"Glödlampan, radion och penicillinet är milstolpar i den tekniska utvecklingen. Ljuset, kommunikationen och hälsan är karaktäristiska teman för de allra främsta uppfinningarna. Vetenskapen har blivit en betydande faktor i utvecklingen av ny teknik: utvecklingen av transistorn krävde kunskaper kvantmekanik, och det var med hjälp av elektronmikroskopet man lyckades knäcka DNA-koden. För att en fin idé ska kunna utvecklas till en teknisk innovation krävs en stark övertygelse och långsiktighet. Millenniumpriset för teknologi är ett erkännande för den som har lyckats med detta utvecklingsarbete",säger prisnämndens ordförande Jarl-Thure Eriksson, kansler vid Åbo Akademi.

Förslag på kandidater till priset kan lämnas av vetenskapsföreningar, universitet, forskningsinstitut, företag och organisationer. Man kan inte, enligt Teknikakademien, nominera sig själv.

Förslagen uppges behandlas av en internationell prisnämnd som består av experter inom teknikbranscherna. De innovationer som går vidare till slutomgången av urvalsprocessen offentliggörs våren 2012. Den slutliga vinnaren utses av stiftelsens styrelse på förslag av den internationella prisnämnden. Finalisterna och huvudvinnaren mottar sina pris i juni 2012 i Helsingfors.

Millenniumpriset för teknologi har delats ut fyra gånger. Tim Berners-Lee som utvecklade World Wide Web fick det första priset år 2004. Hösten 2006 delades priset ut till professor Shuji Nakamura som uppfann de nya, revolutionerande ljuskällorna blått, grönt och vitt LED-ljus och blått laserljus. År 2008 tilldelades huvudpriset professor Robert Langer för hans uppfinningar och arbete för kontrollerad läkemedelsdosering och för utveckling av innovativt biomaterial som kan användas till att skapa nya vävnader. Det fjärde huvudpriset tilldelades professor Michael Grätzel år 2010 för utvecklingen av färgämnessensiterade solceller.

Syftet med Millenniumpriset för teknologi uppges vara att lyfta fram forskning och utveckling samt innovationer som syftar till att förbättra livskvaliteten och som främjar en hållbar utveckling. Sedan år 2008 har, utöver huvudpristagaren, 2-3 forskare eller forskningsgrupper belönats för att utvecklat en betydande innovation. Priset instiftades och finansieras i samarbete mellan finländska organisationer, industrin och den finska staten. Priset är värt över 1 miljon euro, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.