Nokia vinsvarnar för första kvartalet

Hårdnande konkurrens får Nokia att vinstvarna. Nettoförsäljningen under det första kvartalet var sämre än förväntat samtidigt som rörelsemarginalen förväntas bli negativ. Även utsikterna för andra kvartalet är dystra.
Företaget presenterade idag preliminär information som berör vissa aspekter av det finansiella resultatet för det första kvartalet 2012, däribland sämre utsikter för företagets affärsenhet Devices & Services.

Nokias Devices & Services påverkades negativt under det första kvartalet 2012 av flera för verksamheten negativa faktorer. En kraftig konkurrens har enligt företaget negativt påverkat nettoförsäljningen av både mobiltelefoner och smartmobiler i Indien, Mellanöstern, Afrika och Kina. Det är marknader där Nokia normalt är starka och är därför viktiga för företaget. Även bruttomarginalerna uppges minska och då särskilt för smartmobilerna.

Nokia uppskattar att rörelsemarginalen för Devices & Services blir negativ för det första kvartalet 2012 och hamna på till runt -3 procent. Förväntat var att Nokia här skulle uppnå ett nollresultat. Nokia räknar också med att rörelsemarginalen för det andra kvartalet kommer att bli likartad.

– Devices & Services nedslående finansiella resultat för det första kvartalet 2012 och utsikterna för det andra kvartalet 2012 visar att våra produkter och tjänster fortsätter att vara mitt inne i en övergång, säger Stephen Elop, vd och koncernchef för Nokia.

Nokia uppskattar för närvarande att Devices & Services nettoomsättning under det första kvartalet 2012 uppgick till 4,2 miljarder euro uppdelat på 2,3 miljarder euro (71 miljoner enheter) för mobiltelefoner, 1,7 miljarder euro (12 miljoner enheter) för smartmobiler och övrig nettoomsättning 0,2 miljarder euro.

Under första kvartalet 2012 sålde Nokia mer än två miljoner Lumia smartmobiler och säger sig här plocka marknadsandelar. Företaget kommer att fortsätta öka sitt fokus på att accelerera försäljningen av Lumia. Vidare kommer företaget ta till en taktisk prissättning på vanliga mobiltelefoner i närtid och leverera ut nya produkter på marknaden under det andra kvartalet 2012. Nokia uppger sig också snabba på planerade kostnadsbesparingar samt kommer att fortsätta med ytterligare betydande strukturella åtgärder om och när det behövs, enligt ett pressmeddelande.

Nokia kommer att leverera en fullständig kvartalsrapport den 19 april.

Comments are closed.