Nöjdare elever med digitala prov

Från och med höstterminen 2018 blir det obligatoriskt för elever att använda en digital enhet vid nationella prov i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Kunskapsföretaget Teachiq har frågat en panel bestående av 300 svenska högstadie- och gymnasielärare vad de tycker om digitala prov och resultatet är entydigt: nästan alla lärare och elever är positiva till digitala prov.

Skolverket har beslutat att det från och med i höst blir obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när eleverna skriver uppsatser, det vill säga de delprov som prövar skriftlig framställning. Detta ställer nya krav på svenska skolor att börja använda sig av digitala provplattformar och verktyg.
Med anledning av detta frågade kunskapsföretaget Teachiq, som utvecklat den digitala provplattformen Exam.net och Kunskapsmatrisen i en undersökning 300 högstadie- och gymnasielärare i Sverige vad de tycker om digitala prov i en ”LärarPanel”. Samtliga lärare i panelen har använt sig av digitala prov när närmare 20 000 elever i årskurs sex och nio nyligen fick skriva nationella prov på Exam.net.
LärarPanelen visar att nästan alla lärare i panelen, 97 procent, uppger att de är så nöjda att de vill fortsätta att använda sig utav digitala verktyg för prov i framtiden.
82 procent av lärarna uppger i panelen att elevernas prestationer påverkades positivt med användandet av den digitala provplattformen. Även eleverna har uttryck sig nöjda över användandet av digitala prov. 93 procent av eleverna var nöjda – inte en enda var missnöjd.
Vidare visar panelen att 70 procent av lärarna tycker att digitala prov sparar tid i rättningsarbetet.
– Det är glädjande att få ta del av den positiva inställning som både lärare och elever har efter att ha använt sig av digitala prov, säger Erik Corell, grundare av Exam.net och Kunskapsmatrisen på Teachiq AB. Det underlättar givetvis inför den digitaliseringsresa som svenska skolan nu står inför. Att de dessutom upplever att det är enkelt och snabbt att komma igång med de digitala verktygen gör resan mot målet desto lättare.
I panelen framgår att de allra flesta, 96 procent av de 300 lärarna, upplever att digitala prov ökar likvärdighet och rättssäkerhet då digitala prov exempelvis tar bort skillnader i handstil och möjliggör enskilda elevers tillgång till hjälpmedel.
87 procent av lärarna uppger att digitala prov bidrar till högre rättssäkerhet, tack vare att de är anonyma och lärarna inte vet vilken elevs prov de rättar. Tio procent av lärarna uppgav att de inte hade någon åsikt i denna fråga och endast 2 procent instämde inte i att digitala prov kan bidra till högre rättssäkerhet.
– Det finns en mängd mer eller mindre vetenskapliga experiment och tester som visar att betygsättningen är långt ifrån objektiv utan kan variera med faktorer som förväntningar, personlighet, kön, handstil, tidpunkt då proven rättas, lärarnas ”dagsform” och så vidare, säger Anders Torkelsson, VD för kunskapsföretaget Teachiq AB. Det är bra för alla, även för lärarna, att en riskfaktor för subjektiv betygssättning nu elimineras med hjälp av digitala prov.

Comments are closed.