Net Insight tecknar ramavtal med Tre för 5G

Net Insight har tecknat ett ramavtal med Tre Sverige för en bredare utbyggnad av Net Insights 5G-synkroniseringslösning i Tres mobilnät för att stödja deras fortsatta 5G-utbyggnad. Ramavtalet är värt ca 30 MSEK.

Tre Sverige valde Net Insight och lade en initial order på cirka 2 miljoner kronor under Q2, 2022. Leveransen av Net Insights Nimbra Time Nodes skedde under Q3 och de första synkroniseringsprodukterna har nu gått live i Tre Sveriges nät. De två företagen har fortsatt att arbeta i nära samarbete för att planera för en bredare utbyggnad av lösningen och tillhandahålla helt GPS/GNSS-oberoende synkronisering av Tre Sveriges 5G-nät. Parterna har därför tecknat ett ramavtal för att Tre ska kunna beställa produkter för en rikstäckande utrullning. Leveranser påbörjas i slutet av 2023 med en större utrullning under första kvartalen 2024.

Comments are closed.