Nedåt och uppåt för Data Respons

Fjärde kvartalet 2009 innebar en nedgång för Data Respons med 31 procent jämfört med året innan. Men koncernchefen Kenneth Ragnvaldsen ser tecken till förbättringar.

– 2009 var ett krävande år, men mot slutet av året har vi sett tecken till förbättring. Detta bekräftas av ökande orderingång på alla de marknader där vi är aktiva. Från tredje till fjärde kvartalet såg vi en ökad orderingång med 58 procent, till 182 miljoner kronor. Under året har vi också genomfört ett antal aktiviteter för att bli mera effektiva och fokuserade.
Koncernens omsättning för fjärde kvartalet blev MNOK 170,8 en nedgång med 31 procent jämfört med samma period året innan. För hela året blev omsättningen MNOK 726,1, vilket är en nedgång på 11 procent jämfört med 2008.

Comments are closed.