Mylab Oy köper Autonik AB

Mylab Oy har förvärvat svensk-danska Autonik AB. Företagsköpet är en del av Mylabs internationella tillväxtstrategi och det första steget utanför Finland. Mylabs mål är att växa till marknadsledare inom informationssystem för hälsovårdslaboratorier i Norden.

– Mylab har uppnått en stark position inom informationssystem för laboratorier inom den finländska hälsovården, säger Mylab Oy:s verkställande direktör Samuli Niiranen. Samgåendet mellan Autonik och Mylab kommer att väsentligt stöda våra ambitioner på den nordiska marknaden för laboratorieinformationssystem och utvidgar vår verksamhet inom diagnostiken som baseras på klinisk mikrobiologi, vars betydelse ökat på grund av corona-pandemin.

Förvärvet av Autonik är kopplat till utvecklingen i branschen, där hälsovårdslaboratorier går samman och delar resurser även mellan specialområden. I framtiden söker laboratorier framförallt gränsöverskridande informationssystem som betjänar specialområden. Ett sådant system är till exempel Mylabs applikationsfamilj My+, som kan erbjudas även till de svenska och danska hälsovårdslaboratorierna efter förvärvet. Autonik kommer också att fortsätta att stödja och erbjuda wwLab, MiBa och andra Autonik-produkter till sina kunder.

Efter företagsförvärvet kommer Autonik att fortsätta som dotterbolag i Mylabs koncernstruktur, och dess fyra anställda ägare och sex anställda fortsätter att arbeta i företaget.

Autonik grundades 1985 och är en leverantör av informationssystem till laboratorier inom klinisk mikrobiologi i Sverige och Danmark. Till bolagets kunder hör hälsovårdslaboratorier, såsom Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholmsregionen och Region Hovestaden i Köpenhamnsregionen.

Comments are closed.