Mötesplats för mikrovågsforskning

Swedish Microwave Days sammanför experter från ett antal olika discipliner, för att utbyta erfarenheter och etablera framtida gränsöverskridande forskningssamarbeten. Intresset från deltagare och utställare har varit stort inför dagarna.

Swedish Microwave Days är en mötesplats för alla med intresse för mikrovågsteori, -teknik, -system och -tillämpningar. Konferensen sammanför, för andra gången, GigaHertz Symposium och AntennEMB Symposium till ett stort gemensamt tvådagars mikrovågsevent, denna gång på Chalmers.
Konferensen samlar flera forskningsområden inom fältet mikrovågor, såsom mikrovågs-, millimetervågs-, THz- och antennteknik, tillsammans med trådlös kommunikation, sensorer och nya tillämpningar.
– Antennteknik och elektromagnetiska beräkningar har en lång och framgångsrik tradition i Sverige, säger professor Gerhard Kristensson, Lunds universitet, och ordförande i SNRV. Under flera decennier har svensk forskning inom området täckts in av två väletablerade konferenser, men dessa är nu sammanslagna till en gemensam konferens, som organiseras genom den Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap (SNRV). Sammanslagningen var ett naturlig steg då de båda disciplinerna har stora gemensamma beröringsytor, och konferensen utgör nu en naturlig plattform och mötesplats för Sveriges radioforskare.
– Mikrovågselektronik har en stark ställning i Sverige, både från ett akademiskt och industriellt perspektiv, säger professor Herbert Zirath, Chalmers. Genom att delta under Swedish Microwave Days 2014, får deltagaren en ögonblicksbild av den aktuella forskningen och utvecklingen inom området. Presentationer från nationella akademiska forskargrupper och industrin, samt inbjudna presentationer från internationellt erkända forskargrupper kommer att göra evenemanget till en succé.
Sex inbjudna experter ger föreläsningar som sträcker sig från den senaste utvecklingen för gruppantenner, via automatiskt avstämbara radiokretsar till krävande applikationer i framtida 5G mobila kommunikationssystem och THz bildsystem.
– De inbjudna talarna visar tydligt konferensens multidisciplinära sammansättning, säger Thomas Rylander, ordförande för kommittén för AntennEMB Symposium. I synnerhet skulle vi vilja rekommendera att lyssna på Dr Frank Schwierz föreläsning om RF grafentransistorer, som är av särskilt stort intresse för forskare inom det nybildade Chalmers grafencentrum och deras kollegor runt om i världen.

Comments are closed.