Mobiltelefonins fader avliden

Torsdagen den 16 juni avled Östen Mäkitalo av en hjärtattack, vid en ålder av 73 år. Han var en av nyckelpersonerna bakom NMT – första generationens mobiltelefonisystem.

Televerket skapade 1975 ett radiolaboratorium där Östen Mäkitalo från 1977 blev dess chef och överingenjör. Det var vid den tiden han tillsammans med kollegor på Televerket och i nordens övriga motsvarande organisationer utformade NMT – det helautomatiska mobiltelefonisystem som, när det introducerades, först i världens slog igenom med kommersiell kraft.
NMT tillhörde första generationens mobiltelefoni. Mäkitalo var också en av nyckelpersonerna då man tog fram GSM.
Vid Radiolaboratoriet ledde han också forskningsarbetet kring RDS, NICAM och MBS samt arbetet med att ta fram HDTV.
1991-1996 var han vd för Telia Research AB, mellan 1996–2005 arbetade han som teknisk direktör på Telia, därefter på Telia Mobile och slutligen som Senior vice president på TeliaSonera Mobile Business fram till pensioneringen.
Sedan 2006 var Östen Mäkitalo verksam som gästprofessor vid Wireless@KTH.
Östen Mäkitalo tog emot IVAs guldmedalj 1987. Han tilldelades KTHs stora pris 1994 (delat med Åke Lundqvist och Sven Olof Öhrvik) samt mottog Kungens medalj 2001.
1991 blev han hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola och valdes in som medlem i Ingenjörsvetenskapsakademien 1993.

 

Comments are closed.