Mobiltelefonen är den nya musikspelaren

En ny undersökning som Sony Ericsson låtit genomföra visar att mobiltelefonen är den nya musikspelaren. Enligt undersökningen kommer en majoritet av svenskarna att välja en mobiltelefon framför en dedikerad mp3-spelare nästa gång de införskaffar en bärbar musikspelare.

Undersökningen som Analysmakarna har genomfört på uppdrag av Sony Ericsson bland 1 600 respondenter i Sverige, Norge och Danmark i åldern 16-40 åringar visar att 50 procent av svenskarna säger att deras nästa bärbara musikspelare blir en musikmobil, mot 32 procent för en dedikerad mp3-spelare.
– Mobiltelefonen har fördelen att du alltid har den med dig och att du kan koppla upp dig för att söka och ladda ner ny musik. I takt med att ljudkvalitet och minneskapacitet förbättrats och med nya användarvänliga obegränsade musiktjänster som PlayNow plus är det helt naturligt att allt fler också väljer mobiltelefonen som musikspelare, säger Fredrik Månsson, ansvarig för musikmobiler på Sony Ericsson i Norden.
Undersökningen visar att 17 procent av svenskarna lyssnar på musik i sin mobiltelefon varje dag. Lyssnandet är som högst bland män i ålderskategorin 16-25 år, där 28 procent lyssnar på musik i mobiltelefonen dagligen.
Trots att musikmobiler och bärbara musikspelare får allt mer avancerade funktioner är det fortfarande hög kvalitet i de grundläggande egenskaperna som är viktigast för konsumenten när han/hon får rangordna (inom parentes andel som svarat att egenskapen är ganska viktigt/helt avgörande):
1. Batteritiden (92 procent)
2. Ljudkvaliteten (87 procent)
3. Minneskapaciteten (86 procent)

Comments are closed.