Mobilisering för telenätet

Tjällossning och smältvatten i delar av Dalarna, Värmland, Västergötland, Dalsland, Bohuslän, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Västmanland ökar nu riskerna för kabelbrott som påverkar telefoni- och internetanslutningar.

– Vi är förberedda och vi har ett beredskapsprogram igång för att minimera antalet skador på koppar- och fibernäten på grund av översvämningar och tjällossning. Vi mobiliserar också extra resurser för att reparera eventuella skador, det tar till exempel extra tid att tjältina marken och en fukt- och vattenskadad kabel kan även behöva bytas – erfarenheter vi drog från bland annat fjolårets snörika vinter, säger Kjell Rödin driftchef vid Nätservice på Skanova.

För att ytterligare snabba upp felavhjälpningen så meddelar Skanova att de erbjuder ett gratis telefonnummer, ”Skanovas Samhällsingång”, telefonnummer 020-50 50 00 dit allmänheten kan ringa för att rapportera skador på till exempel kabelskåp, kablar eller luftledningar.

– Ju snabbare skador rapporteras in, desto snabbare kan vi laga dem, säger Kjell Rödin.

Vid störningar eller fel på telefoni-, internet- och TV-tjänster ska allmänheten kontakta sin respektive tele- eller internetoperatör, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.