Mobile Fronthaul-lösning för C-RAN

Svenska Transmode lanserar en Mobile Fronthaul-lösning för mobiloperatörer som tillämpar C-RAN-arkitekturer i sina nät.

När mängden datatrafik i mobilnäten fortsätter att stiga exponentiellt prövar mobiloperatörerna nya arkitekturer som hjälper dem att minska kostnader, förenkla näten och att dela resurser på ett sätt som matchar mobilitetens dynamik. Tillgången till elkraft och utrymme är dessutom begränsande faktorer på många basstationsplatser och de samlade elräkningarna kan uppgå till betydande belopp. En aktuell trend bland mobiloperatörer som vill adressera de här utmaningarna är att införa en "Cloud RAN" eller C-RAN-arkitektur. C-RAN innebär att en del av utrustningen för radionätets styrfunktioner flyttas från sin traditionella plats tillsammans med antennerna på basstationen till en plats längre in i nätet. En sådan flytt introducerar ett nytt transmissionsnät i radioaccessnätet – ett "Mobile Fronthaul"-nät – som bär CPRI-protokollet mellan antennen och de mer centrala platserna.
Transmode lanserar nu en lösning för Mobile Fronthaul och C-RAN-arkitekturer. Lösningen finns redan tillgänglig och har rönt betydande intresse hos befintliga och potentiella kunder.
– Fronthaul-nät och CPRI-protokollet är ytterst känsliga för fördröjningar och kräver  en mycket god synkronisering, säger Sten Nordell, CTO hos Transmode. Operatörer i hela världen tittar på C-RAN och Fronthaul som ett sätt att få ner skenande elkostnader för basstationerna och för att hantera dynamiken hos de mobila användarna. Med C-RAN kan radiokapacitet allokeras dynamiskt mellan flera antenner, och det hjälper operatörerna att dra maximal nytta av sina nätinvesteringar. Ett Fronthaul-nät är en grundförutsättning om detta ska vara möjligt, men ett sådant nät måste då ha exceptionellt goda prestanda när det gäller strömförbrukning, packningstäthet, fördröjning och data/synk-transparens.
Transmodes erbjudande för Mobile Fronthaul omfattar två olika, TM-Serie-baserade, aktiva alternativ för skyddad CPRI-transport med låg fördröjning – en med transparenta transpondrar och den andra med utökade hanteringsfunktioner och möjlighet till felkorrigering (FEC) – samt ett alterativ baserad på TG-Seriens, passiva WDM-arkitektur som också erbjuder alternativvägar i nätet (network protection).

Comments are closed.