Mittuniversitetet i samarbete för framtidens batteri

Effektivare sätt att bygga batterier och andra enheter för att lagra energi. Det är målet för det nya forskningsprojektet MODULIT där Mittuniversitetet deltar de närmaste fyra åren. Billig och effektiv energilagring är en förutsättning för utveckling av eldrivna fordon och för en effektiv användning av förnyelsebar elenergi, som vindkraft och solenergi.

– Det är mycket stimulerande för oss som litet universitet att få vara med i svensk spetsforskning på området, säger Sven Forsberg, delprojektledare vid Mittuniversitetet. Anledningen är att vi under några år valt att fördjupa vår forskning inom området för nanoteknik och materialfysik. I ett projekt byggs superkondensatorer, en sorts energilagringsenhet, som bl a kan användas i bilar för att spara energi och bränsle. Forskargruppen har visat att grafen bestruket på papper kan ge billig och effektiv energilagring med högt effektinnehåll.

Lagrar energi med hjälp av papper
Vid Mittuniversitetet, och forskningscentrumet Fibre Science and Communication Network (FSCN), pågår forskning kring papper och energi sedan flera år tillbaka. Man studerar hur man kan lagra energi med papper som grund och genom stora projekt för energieffektivare pappersprocesser.
– Trots de i vissa fall dystra tongångarna inom den grafiska pappersindustrin, ser vi forskare stor potential i det produktions- och processkunnande som skogsindustrin har, säger Håkan Olin, professor i experimentell nanoteknik.
– Lagring av energi är dyrt idag och vi kommer att utveckla sätt att bygga enheter för energilagring som är betydligt mer kostnadseffektivt. Vår studie ska förhoppningsvis mynna ut i nya energieffektiva och prisvärda lagringsenheter med bra miljöprestanda. Man kan jämföra utvecklingen med datorer som gått från stora komplicerade sammankopplingar med många komponenter till små integrerade kretsar som kan göra mer, är mindre och som är lättare att kundanpassa. Vår förhoppning är att vi med projektet startar utvecklingen för batterier åt samma håll.
MODULIT syftar på att energilagring och den styrelektronik, som alltid behövs, byggs samtidigt och därmed blir integrerade i samma enhet. Projektet löper under fyra år och målet är att demonstrera att tekniken fungerar.
Projektet finansieras av Energimyndigheten med totalt 16 miljoner, av dem tillfaller två miljoner Mittuniversitetet. Projektet leds av forskningsinstitutet Acreo. Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, Innventia och SICS East Swedish ICT deltar också i projektet.

Comments are closed.