Miljoner till solcellsforskning

Solcellsforskningen vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet har fått ett anslag på 22 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bedriva forskning på tunnfilmssolceller.

Beslutet om anslaget togs av Energiutvecklingsnämnden torsdagen den 11 februari. Anslaget är fördelat över fyra år. Förutom forskning på så kallade CIGS-solceller kommer forskningen även att utvidgas till att ta fram alternativ till CIGS-skiktet. Vissa ämnen som används idag finns inte tillgängliga i tillräcklig utsträckning för att kunna täcka världens elbehov.

– Målet är att i framtiden helt kunna undvika att använda sällsynta ämnen, förklarar docent Marika Edoff  som sedan 2003 leder forskargruppen.

Namnet CIGS kommer från det material, Cu(In,Ga)Se2 (koppar-indium-gallium-diselenid), som används för att absorbera solstrålningen. Solcellsskiktens totala tjocklek är mindre än tre mikrometer och tekniken har en potential att nå låga kostnader jämfört med de solcellstekniker som dominerar idag.

Forskargruppen består för närvarande av nio personer, men i och med det nya anslaget kommer fyra nya doktorander att rekryteras. Forskningen på Ångströmlaboratoriet är en strategisk viktig bas för det företagande som finns kring tunnfilmssolceller. Ett antal samarbeten med företag finns och är i startfasen. Solceller är också en del av den strategiska satsning på energi som gjorts på Uppsala universitet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.