Mekoprint samlar aktiviteterna i Stövring

Det danska företaget Mekoprints tre divisioner – grafik, elektronik och chemigraphics – får i framtiden gemensam ledning i Stövring.

Divisionschef Karsten Ries tar i framtiden ansvar för att leda dessa divisioner och att se till att optimalt utnyttja synergierna mellan dessa.
– Med den nya organisationen får vi möjlighet att utnyttja kompetens, resurser och produktionsprocesser optimalt över de tre produktområdena. Vi har under den senaste tidsen arbetat med att få önskad produktivitet mot bakgrunden av en hård kris och uppköpet av konkurrenten GPV Danprint. Mekoprint har idag en stark position på marknaden, stärkt av senaste omorganisering för att möta allt ökande krav från kunderna.
Mekoprint är i dag markedsledande på flere områder och leverar kundspecifierede komponenter till många olika typer af produkter og brancher.
När lösningen är utvecklat tillverkar Mekoprint produkterna antingen i Danmark eller i Fjärran östern, beroende på komplexitet eller om produkten skall levereras till Asien.
Mekoprint har utvecklat en speciell logistik, styrd från Stövring, för att kunna leverera över hela världen.

 

Comments are closed.