Mäter trafik via jordens magnetism

Utvecklingsföretaget Amparo Solutions lanserar en ny lösning för räkning av långsamtgående fordon. Lösningen, som mäter de störningar i jordens magnetfält som fordonen genererar, kallas MIVA och uppges framgångsrikt ha testats över hela Sverige under 2011.

 

MIVA (Magnetic Interference Vehicle Analyzer) är utvecklad för att räkna fordon i miljöer som mer traditionella lösningar som radarräknare och slangräknare inte klarar av. Detta uppges betyda att MIVA är en utmärkt trafikräkningslösning på in- och utfarter till exempelvis industriområden, parkeringar och återvinningscentraler.

Under 2011 har MIVA framgångsrikt testats på återvinningscentraler över hela Sverige. Tekniken är unik genom att den kan räkna fordon som passerar i låga hastigheter med hög noggrannhet. MIVA känner av fordon som passerar genom att registrera de störningar som uppstår i jordens magnetfält och till skillnad från de flesta andra trafikräkningslösningar så kan utrustningen monteras vid sidan av vägen. Detta innebär att man vid installationsarbetet inte behöver göra åverkan på vägbanan.

All statistik rapporteras automatiskt in till en central server via ett inbyggt GPRS-modem. All trafikdata kan sedan enkelt nås via ett överskådligt webbinterface. För personalen på en återvinningsstation innebär detta att man i realtid kan följa det kontinuerliga flödet av fordon och anpassa verksamheten och bemanningen utifrån detta.

– Tillgång till tillförlitlig trafikdata på en lättillgänglig och överskådlig plats skapar goda möjligheter för kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten exempelvis genom bättre underlag för personalplanering, säger Kurt Svedberg på Kalmarsundsregionens renhållare som låtit installera MIVA på åtta återvinningscentraler under 2011.

– Vi märker att intresset för lösningar likt denna är mycket stort och vi tycker därför att det är enormt roligt att vi nu utvecklat en robust produkt som tydligt adresserar ett problem som många kunder brottas med, säger Martin Sandén på Amparo Solutions AB, i ett pressmeddelande.

MIVA används idag bland annat i Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland och Ångermanland.

Comments are closed.