Maskiningenjörsutbildning på distans

Högskolan Västs nya distansutbildning gör det möjligt för fler att studera till maskiningenjör.

– Programmet kan attrahera en ny målgrupp av studenter; personer som har etablerat sig på en ort och som har svårt att flytta till studier på campus i Trollhättan, säger Ulf Hulling, programansvarig.
Högskolan Väst hakar på digitaliseringstrenden och satsar på fler distansutbildningar. Eftersom industrins behov av fler ingenjörer är oerhört stort erbjuds nu distansstudier för alla som vill läsa programmet för maskiningenjörer.
– Distansstudier kan passa utmärkt för den som bor långt ifrån en högskola och som av olika skäl inte har möjlighet att flytta eller pendla. Det kan exempelvis vara personer som redan jobbat några år inom industrin och som vill utvecklas och ta en ny roll med större ansvar.
Från och med hösten 2019 ges det treåriga programmet Maskiningenjör i två varianter – dels på campus i Trollhättan, dels på distans. För distansstudenterna ges merparten av föreläsningarna och seminarierna via högskolans digitala lärplattform. Men det ingår även fem obligatoriska träffar per läsår på campus i Trollhättan.
– Vid träffarna gör vi laborationer och andra examinerande moment på Produktionstekniskt centrum i Trollhättan som är ett av Sveriges bästa processlaboratorium. Där drivs spjutspetsforskning inom produktionsteknik och studenterna får göra sina övningar i den avancerade maskinpark som finns där.
Studenter som bor nära Västervik eller Lysekil kan dessutom ha nytta av de lärcentrum som finns på båda orterna.
– På Campus Västervik och Campus Väst i Lysekil kan man plugga tillsammans med andra studenter och få pedagogisk handledning som komplement till den webbaserade undervisningen, om man vill.
Utbildningen har ett starkt fokus på arbetsintegrerat lärande. Studenterna kan läsa programmet med Co-op, vilket innebär att man varvar studierna med tre arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Förutom att studenterna får lön under arbetsperioderna leder det ofta till att studenten får fast anställning på sitt ”Co-op-företag” efter examen.
– Möjligheten att läsa med Co-op gäller även för distansstudenterna. Högskolan Väst samarbetar med industriföretag runt om i Sverige, och studenten kan även ordna en Co-op-plats på egen hand.
Tooltec i Trollhättan är ett av industriföretagen som har positiva erfarenheter av att ta in Co-op-studenter från Högskolan Västs ingenjörsutbildningar.
– Vi söker ständigt efter ingenjörer som har praktiska erfarenheter av programmering och maskinarbete, säger Anton Karlsson, produktionsteknisk chef på Tooltec som själv utbildat sig till maskiningenjör på Högskolan Väst. För oss är Co-op-upplägget ett lyckokast. Genom att ta in Co-op-studenter kan vi rekrytera nya medarbetare på ett suveränt sätt. Vi har redan anställt en maskiningenjör från Högskolan Väst.
– Jag är mycket positiv till att man nu kan läsa till maskiningenjör på distans. Det gör att utbildningen blir tillgänglig för många fler i hela Sverige och kan passa bra för dem som redan jobbat ett tag inom industrin.
Anton är också nöjd med att studenterna får ta del av aktuell forskning som har koppling till Tooltecs produktion.
– Den forskning som drivs på Produktionstekniskt centrum görs i stor utsträckning i samverkan med företag inom aerospace-industrin som antingen är kunder eller leverantörer till oss.
Till hösten startar även distansutbildningar på avancerad nivå inom teknikområdet; Robotteknik magister 60 hp och Master i robotik och automation 120 hp.

Comments are closed.